ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ2019-07-24T16:54:07+00:00

Στις 24/11/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ στην έδρα του σωματείου ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Α.Κ, οδός Οδυσσέως, αριθμός 70, Χαιδάρι Αττικής συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης στις 11/11/2018, με μοναδικό θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ».

Στην συνεδρίαση που έγινε στην Αθήνα 05/06/2019, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου Κας Καλακώνα Μαρίας, συνήλθαν τα μέλη για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

Έπειτα από ψηφοφορία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εμπόρων – Κατασκευαστών Ειδών Αλιείας – Κατάδυσης  είναι το εξής:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ