ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

//ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ2018-09-08T15:49:58+00:00

Το σωματείο ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Α.Κ  δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό.

Σκοπός του Σωματείου είναι :

  • Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών και των Δημόσιων και Κρατικών Αρχών.

  • Η προάσπιση των συμφερόντων του Σωματείου έναντι των Κρατικών αρχών καθώς και έναντι των οποιοδήποτε Ιδιωτικών αρχών και Πιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, ενημερωτικών συγκεντρώσεων για τα μέλη του Σωματείου και για τρίτους προς ενημέρωση σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, και την αλιεία και  την κατάδυση εν γένει.
  • H εκπροσώπηση του κλάδου σε τρίτους, σε κυβερνητικούς φορείς και η ρυθμιστική του παρέμβαση σε επεξεργασία νόμων και στην παραγωγή αποφάσεων που αφορούν την αλιεία και την κατάδυση.