ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

//ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ2019-07-24T14:24:00+00:00

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :

α.  Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β.  Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ.  Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

δ.  Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.

ε.  Να καταβάλλουν την ετήσια χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο που κρίνονται αναγκαίες για την προάσπιση των συμφερόντων του Σωματείου.

στ.  Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ.  Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

 

  • Τα μέλη του σωματείου καταβάλλουν ΤΡΙΑΝΤΑ (30 ευρώ) εφάπαξ για την εγγραφή τους και ΕΙΚΟΣΙ (20 ευρώ) για την ετήσια συνδρομή τους.

  • Γενικά τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ., ενώ η ετήσια συνδρομή προπληρώνεται στην αρχή του έτους.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Στις 05/06/2019 αποφασίστηκε η μείωση της ετήσιας συνδρομής από 50 ευρώ σε 20 ευρώ, για να μπορέσουν όλα τα μέλη να ανταποκριθούν και να είναι ταμειακώς ενήμερα.