ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Απαγορεύσεις Ερασιτεχνικής Αλιείας

2019-07-24T18:25:22+00:00Ιούλιος 24th, 2019|ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|

Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία (με παραγάδια) και η υποβρύχια αλιεία τον μήνα Μάιο Π.Δ.373/85   Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόµενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, µηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, µανωµένων διχτυών και συνδυασµού διχτυών βυθού. Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως µεταναστευτικά είδη. ΚΑΝ 1967/2006 Στα επιτρεπόμενα εργαλεία περιλαμβάνονται τα παραγάδια,ο [...]

Απαγορεύσεις στα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι)

2019-07-24T18:15:03+00:00Ιούλιος 24th, 2019|ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|

ΓΡΙ ΓΡΙ ΗΜΕΡΑΣ Απαγορεύεται η αλιεία τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο Π.Δ. 25/93 Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι ημέρας κατά την διάρκεια της νύχτας εκτός αν αλιεύει μόνο μεταναστευτικά ψάρια και χωρίς να χρησιμοποιεί φώς τηρώντας τους περιορισμούςτου ΒΔ 23-03-1953 Β.Δ 17-08-1955 ΓΡΙ ΓΡΙ ΝΥΧΤΑΣ Απαγορεύεται η αλιεία από 15 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου Π.Δ. 25/93 Απαγορεύεται η αλιεία σε [...]

Απαγορεύσεις στα παραγάδια βυθού & επιφανείας

2019-07-24T17:55:45+00:00Ιούλιος 24th, 2019|ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|

Παραγάδια βυθού ΚΑΝ. 1967/06 Απαγορεύεται η µεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση άνω των 1.000 αγκιστριών ανά άτοµο επί του σκάφους εντός του συνολικού ορίου των 5.000 αγκιστριών ανά σκάφος.. Κατά παρέκκλιση σκάφη που πραγµατοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 3 ηµερών µε σκοπό την αλιεία, µπορούν να µεταφέρουν επί του σκάφους 7.000 αγκίστρια κατ’ανώτατο όριο. [...]

Απαγορεύεται η αλιεία με στατικά δίχτυα

2019-07-24T17:59:17+00:00Ιούλιος 24th, 2019|ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|

Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, η αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα ή συνδυασμό αυτών) που έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, μετρούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008{δηλαδή μετρωντας μεταξύ των δύο διαγωνίων και όχι από κόμπο σε κόμπο}. Π.Δ. 174/2013 μπορεί να διενεργεται σε όλη [...]